គ្រឿងសង្ហារឹម

ក្រុមហ៊ុន១០៣ញូប្រដាកសិនខូអិលធីឌីជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ក្នុងការកែលំអគេហដ្ធានលោក អ្នក ។ ជាមួយនិងបុគ្គលិកដែល មានជំនាញច្បាស់លាស់ ចំពោះការ​រចនាប្លង់ បុគ្គលិកទាំងអស់នោះសុទ្ទតែមាន​ជំនាញ​ និង ទេព្យកោសល្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បី​ ធ្វើអោយប្រសើរទ្បើងនូវការរចនាប្លង់​​​​​​​ផ្សេងៗ ។​​​​

យើងផ្តល់នូវសេវាកម្ម ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ។

យើងគិតតំលៃដែលល្អបំផុតដែលមានការធានា។ យើងគិតតំលៃទិញជាក់លាក់ (លោកអ្នកអាចទិញបានក្នុងតំលៃ ទាបហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចតំទ្បើងថ្លៃទិញរបស់លោកអ្នក) ។


គ្រឿងសង្ហារឹម

លោកអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុន ១០៣ញូប្រដាកសិនខូអិលធីឌ ដើម្បីអោយ​គេហដ្ធានរបស់លោកអ្នក មានសោភ័ណភាព ។ លោកអ្នក អាចប្រាកដពីគុណភាព​ នៃផលិតផល ចំពោះតំលៃដែលជឿជាក់ថាលោកអ្នក និងពេញចិត្តទោះបីជាលោកអ្នកមិនមានថវិកាច្រើនក៏​ដោយ។គ្រឿងសង្ហារឹមថ្នាក់រៀន គ្រឿងសង្ហារឹមសាលារៀន និង​តុសិស្ស។

យើង ខ្ញុំទាំងអស់​គ្នា​​រង់ចាំបម្រើរលោកអ្នកជានិច្ច

ថ្ងៃអង្គារ៏

04

សីហា